OFERTA DLA FIRM

administracja serwerami

czynności wykonywane okresowo mające na celu przede wszystkim utrzymanie w ciągłym ruchu i dostępności usług którymi zarządza dany serwer (np. dostęp do Internetu, programów sieciowych, danych korporacyjnych), ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa sieciowego.

administracja stacjami roboczymi

czynności wykonywane okresowo mające na celu utrzymanie sprawności komputerów, a także przewidywanie i zapobieganie awariom. Archiwizacja danych.

administracja siecią lokalną

czynności wykonywane okresowo mające na celu utrzymanie odpowiedniej przepustowości sieci, dostępności usług (drukowanie, przesyłanie danych, dostęp do serwerów i Internetu), a także bezpieczeństwa.