OFERTA DLA FIRM

projektowanie i konfiguracja komputerów

konfiguracja nowych komputerów, koordynacja zakupów instalacja systemu i programów, konfiguracja w sieci lokalnej. Projekt konfiguracji nowego serwera, koordynacja zakupu, montaż w szafie rack, instalacja systemu, konfiguracja usług. Drukarki: instalacja sterowników, konfiguracja w sieci lokalnej. Urządzenia sieciowe: Router - montaż, instalacja i konfiguracja, Switch - montaż w szafie rack, połączenie z siecią. Montaż przewodów i gniazdek lokalnej sieci komputerowej, testowanie połączeń, konfiguracja połączeń bezprzewodowych.

obsługa awarii

czynności wykonywane na żądanie, mające na celu usunięcie nagłych sytuacji, które w sposób zupełny lub częściowy uniemożliwiają Klientowi korzystanie z zasobów infrastruktury IT (np. naprawa uszkodzonego komputera).

konserwacja stacji roboczych i serwerów

czynności wykonywane okresowo, dla każdego stanowiska, mające na celu zachowanie odpowiednich parametrów pracy systemów operacyjnych (np. usuwanie wirusów, programów szpiegowskich, czyszczenie folderów plików tymczasowych, defragmentacja i formatowanie dysków komputera) oraz przedłużenie żywotności sprzętu (np. fizyczne czyszczenie sprężonym powietrzem newralgicznych komponentów komputera).